GewindeAUFschneider – Wissenswertes rund um Gewindeschneidwerkzeuge

به چه دلیل یک برش پوستی انجام می شود ؟

۱۱. شهریور ۱۳۹۵

در حدیده ها و قلاویزها یک برش پوستی وجود دارد . این به این دلیل است که  تراشه شکسته شود و از سمت پایین در مته کاری خارج شود . در سمت چپ تقسیمات صفحه نمایش  ما مته کاری یک بار از پایین جذب می کنیم .لازمه این کار ایجاد یک سوراخ میانی است . با یک سوراخ کور در مقابل باید تراشه ها به سمت بالا انتقال یابند  .شما به صورت واضشح در سمت راست تقسیمات صفحه نمایش می بینید . اینجا یک مته مارپیچی شیار دار با یک برش کوتاه شکل C برای استفاده وارد کار می شود .

پرسش برای آلودگی احتمالی رادیو اکتیو

۱۱. شهریور ۱۳۹۵

برای ما بارها و بارها پرسش هایی درباره نگرانی مشتریان در باره احتمال آلودگی رادیو اکتیو محصولات ، زیر مجموعه ها و عناصر که از آسیا وارد می شوند :
1-ما هیچ محصولی از ژاپن وارد نمی کنیم

2-محصولات از چین و تایوان را ما از راه دریایی دریافت می کنیم . در حال حاضشر فقط محصولاتی در جریان هستند که قبل از 11.03.2011حمل شده اند .
3-حمل و نقل دریایی از ژاپن که بعد از 11.03.2011 حمل شده اند از گمرگ آلمان شدیدا کنترل می شوند .

درباره اختلالات محصولات ما در چین تا الان چیزی یافت نشده است . مقامات در آنجا نیز هیچگونه گزارشی مبنی بر افزایش ارزش تابش نمی دهند . ما در تماس تنگاتنگ با همکارانمان در موقعیت های مخبلف هستیم . در صورتی که یک موقعیت خطرناک دیده شود ما همزمان به شما اطلاع می دهیم .

کارآموزی

۱۱. شهریور ۱۳۹۵


کارآموزی به عنوان سیستم کتراموزی دوگتنه همیشه نقش مرکزی در GSR ایفا می کند . در کنار تعهدات تجاری ، افراد جوان  در اشکال مختلف کاری در انبار ، فروش های بزرگ و خارجی ، فروش های صنعتی و فروش های اداری دسته بندی می شوند  ، و البته توسعه کارکنان تازه وارد همچنین نقش مهمی دارد .

تنها با یک آموزش یکطرفه نمی توان از پیشرفت در رقابت اطمینان حاصل شود . افراد جوان البته با آگاهی به روزشان بویژه در ارتباطات واقعی روزانه در کار پیشرفت حاصل می کنند . در همین رابطه همکاری در یک تیم ترکیبی موثر است و برای شرکت ما سودآوری خواهد شد .

دیدار در روسیه

۱۱. شهریور ۱۳۹۵

در واقع محصولات شرکت GSR آلمان در سراسر جهان به بسیاری از کشورها ارسال می شود . در همین رابطه در سال های پیش ما با توجه بیشتری روی بازار  روسیه تمرکز کردیم و می توانیم به این ترتیب مشتریانمان را گسترش دهیم . این عکس ها از یک سفر کاری در مسکو و سن پترزبورگ گرفته شده اند . بعد از دیدار موفق مشتریان همکاران GSR آلمان با برنامه های گسترده فرهنگی ارتباط برقرار کردند .

صنوبر

۱۱. شهریور ۱۳۹۵


موفقیت اغلب در توجه به چیزهای کوچک دیده می شود .
ما از شما برای پذیرش و اعتماد کامل برای همکاری تشکر می کنیم و پیشاپیش کریسمس را به شما تبریک گفته و سالی موفق را برای شما آرزومندیم.
تیم GSR  شما از رمشاید .

محصول جدید : چرخ ضامن دار برای قلاویز

۱۱. شهریور ۱۳۹۵

در صورتی که شما به طور معمول رزوه برش می زنید ابن ابزار نگهدارنده با چرخ ضامن دار بسیار کارآمد است . شکل ارگونومی دسته از روی سوئیچ تعبیه شده برای ضشامن و کاربرد چرخ ضامن  در دسترس است . با دو ورودی متغییر می توان  قلاویز ها از M3 – M8  و از M5- M12  نگه داشته شوند .
چرخ ضشامن دار بعلاوه یک مدل تغییر طول اضافه دارد که بین دسته ضشامن و ورودی قطعه می توان فیکس شود .

لنت برش رزوه

۱۱. شهریور ۱۳۹۵


سه نظام ها با یک سیستم روپای دو طرفه نمایش داده می شوند . دسته توسط چرخش پایین فیکس شده و در مرکز قرار می گیرد . در محدوده پشت چهار گوش قلاویز  ها با یک چرخش مطمئن محکم می شود . محدوده روی پا برای قلاویز  M3-M12 مناسب در کلاس بدون مخروط ثابت و M3-M12
بعلاوه  M 12 – M24 در کلاس با مته مارپیچی  با مخروطی ثابت . لنت برش رزوه می تواند به عنوتن سه نظام همچنین استفاده شود . دسته استوانه ای مته مارپیچی می تواند در پیچ چرخش مرکزی ثابت شود .

Zentrierung  : مرکز دهی
Feststellung : شناسایی
Fixierung für den vierkantschaft  : فیکس کردن دسته چهار گوش
MK4 Fest  : ثابت MK4

ابزار نگهدارنده :دسته قلاویز و دسته حدیده

۱۱. شهریور ۱۳۹۵


دسته قلاویزها و دسته حدیده های قابل تنظیم در مجموعه ابزارهای نگهدارنده جمع بندی می شوند . با دسته قلاویز قلاویز دستی گرفته می شود . قلاویز با دسته چهار گوش دربین فک قابل تنظیم سفت می شود . به دلیل فک قابل تنظیم قلاویزها با اندازه های چهار گوش متفاوت می توانند در آن فیکس شوند . فک ها توسط حرکت یکی از بازوها حرکت می کنند . توسط طول بازوی دسته قلاویز یک اثر مکتنیکی به وجود می آید که برش با دست را ساده تر می کند . ئپیچ گوشتی ها و برقوها می توانند همچنین با دسته قلاویزها به کار گرفته شوند . به دلیل ساختار دسته قلاویزها  عمود بودن قلاویز کار را سادهتر می کند . عناصر سازنده دسته قلاویز قابل تنظیم همزمان از بیش از 100 سال پیش شناخته شده هستند و از آن زمان تغییر زیادی نکرده اند . البته قطعه کارها تغییر کرده اند .امروزه بدنه از عمدتا به جای چدن از ریخته گری ساخته می شود .

دسته حدیده ها در شروع صده پیش در مقابل ناشناخته بودند رزوه های خارجی با کلیپ های برشی مورب با مستقیم برش داده می شد  که بعدا از مد افتاد ند و توسط حدیده های گرد جایگزین شدند . حدیده های گرد در دسته حدیده جایگذاری می شوند و با پنج پیچ ثابت محکم می شوند .

قلاویز مهره دار

۱۱. شهریور ۱۳۹۵

قلاویزهای مهره دار  برای تولید مهره ها با رزوه استاندارد متریک بر طبق DIN 13-1 استفاده می شوند . آنها یک برش خیلی بلند دارند (3/2 طول رزوه) و برای رزوه های عمیق تا  1.5 x قطر اسمی در سوراخ های میانی مناسب هستند . هدف مهره با 3/2 برش طولانی ،طول عمر (زمان ثابت بالا) به دلیل تقسیم برش خوب است . سطح رزوه برش داده شده همچنین صاف و سیقلی است ،چیزی که در مهره ها معمولا باید حذف شود . ابعاد در شکل  DIN 357کنترل شده هستند .(برای رزوه استاندارد متریک از M3 تا  M 68)

قلاویز با فلز کاملا سخت

۱۱. شهریور ۱۳۹۵

وقتی قطعه کار سخت (تا سختی 63)به کار گرفته می شود ، قلاویز VHM  به کار برده می شود  که در آنجا ابزار از فلز بسیار سخت یک سختی بسیار بالاو مقاومت در برابر سایش به نمایش گذاشته می شود ، چیزی که در یک زمان ثابت بالا خود در مشکلترین محدوده کار هدایت می کند .

فلز کاملا سخت از مواد کامپوزیت است .ـنها از فلزات سخت کاربیدی تشکیل شده اند .به عنوان یک قاعده : کاربید تنگستن به عنوان مواد سخت فلزی و کابالت به عنوان باند استفاده می شوند . اندازه های دانه در مواد سخت فلزی و نوع باند خواص قطعات کار را تعیین می کنند . برای قلاویز نوع  K 44 UF  استفاده می شود . K برای تعیین  گروه قطعه کار و UF برای تعیین اتدازه دانه نوشته می شود (ultrafein) و برای  و 40 یک رمز اسمی  برای مقاومت در برارب سایش انواع قطعه کار که برای خواص فیزیکی زیر نمایش داده می شود :

    تراکم  [g/cm³]                                                                                          14,05 ± 0,15
سختی HRA :                                                                                             92,5
سختی HV 30 :                                                                                          1680
استحکام خمشی [N/mm²]  :                                                                        4000
اندازه دانه  [μ] :                                                                                          Ultrafein ~0,4 – 0,6

    Blogverzeichnisse
    • Blogverzeichnis
    • Blogverzeichnis
    • Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de
    • Blogverzeichnis