کریسمس مبارک

بهتر است یک روشنایی کوچک با یک نور ایجاد شود برای از بین بردن تاریکی ها .
ما از قبول و اعتماد کامل شما در همکاری تشکر می کنیم و یک کریسمس زیبا همراه با موفقیت در سال جدید برای شما آرزومندیم .

گروهGSR  شما از رمشاید .

Schreibe einen Kommentar