حدیده شش گوش

حدیده های شش گوش برای کارهای مونتاژ و برش رزوه در محدوده قطعه کار با استحکتم کششی متوسط و پایین استفاده می شوند . برای انواع رزوه های مختلف حدیده های مختلفی وجود دارد . حدیده هایی برای متریک وجود دارد ، متریک ریز ، BSW (استاندارد انگلیسی ) ،  BSF  (استاندارد انگلیسی ریز ) ،  UNC (واحد ملی درشت ) ، UNF  (واحد ملی ریز ) ، NPT (واحد ملی لوله مخروطی) رزوه ها.

تمامی حدیده های شش گوش مطابق با استاندارد  DIN 382 .
کلاس تلرانس برای رزوه های متریک و متریک ریز 6گرم و برای رزوه های UNC و UNF ، 2a .

Schreibe einen Kommentar