شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی پررونق : میلیون ها آلمانی در ارتباطات آنلاین مانند Facebook, Twitter و یا Xing  ثبت نام کرده اند. صفحه پلات فرم ما به وب سایتهایی که بیشترین بازیابی را دارن پیوسته است . در اینجا GSR اجازه اشتباه ندارد . به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم شرکتمان را در شبکه های زیر ارائه دهیم : Twitter, Xing, LinkedIn FacebooK.
در آنجا شما چیزهای جدید درباره شرکت ما و یا درباره محصولات ما را تجربه می کنید .زیرا قطعات به دقت طراحی می شوند .

 در اینجا شما به پروفایل شرکت ما دست پیدا خواهید کرد :

Facebook

XING

Twitter

LinkedIn

Schreibe einen Kommentar