Archive for شهریور ۱۳۹۵

قلاویزدستی-ویدئو

چهارشنبه, ۰۳. شهریور ۱۳۹۵

حدیده ، حدیده ترکیبی و مهره شش گوش

چهارشنبه, ۰۳. شهریور ۱۳۹۵

حدیده  EN 22568 (قدیمی = DIN 223)
<برای تولید رزوه خارجی بر طبق استانداردهای  ایزو برای قانون رزوه های متریک از  M1 – M 68و برای رزوه های ریز متریک حدیده های گرد در داخل شیار اجرایی (شکل B)مورد استفاده قرار می گیرند .  در قطر خارجی d=16 میلی متر و d= 20 میلی متر حدیده ها سه سوراخ تراشه دارند  ، در اجراهای بزرگتر چهار یا سوراخ تراشه های بیشتری دارند . حدیده ها در هر دو سمت می توانند استفاده شوند چونکه برش ها  در هر دو سمت مناسب هستند .

حدیده ترکیبی بر طبق استاندارد کارخانه ، شبیه  EN 22568

حدیده ها با یک قطر خارجی برابر از  d = 25 mm برای اندازه های M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12   حدیده های ترکیبی نامیده می شوند .
این حدیده های ترکیبی در قطر خارجی از استاندارد کارخانه ا نحراف دارند . به این ترتیب مصرف کننده فقط یک دسته حدیده در اندازه 25 x 9
میلی متر برای اندازه های M3-M12 همچنین نیاز دارد. (ببنید همچنین : مجموعه ابزار برشی رزوه در اجرای ترکیبی )

مهره شش گوش DIN 382

مهره های شش گوش برای کارهای مونتاژ و برش دوباره رزوه در محدوده قطعه کار با استحکام کششی پایین و متوسط استفاده می شود .

اندازه استاندارد آچار شش گوش امکان استفاده از آچارهای حلقه ای یا چنگالی را به عنوان ابزار های فعال ممکن می سازد . سطح خارجی مقاوم در برابر ساییدگی و خوردگی هستند .

قلاویز دستی

چهارشنبه, ۰۳. شهریور ۱۳۹۵

مجموعه سه بخشی قانون استاندارد رزوه M 1 – M 68 از برش اول ،برش دوم و برش سوم تشکیل شده است . برش اول با یک حلقه و برش دوم با دو حلقه و هرکدام با اندازه زیرین .اندازه ها از M1 bis M 6 با دسته تقویتی  و سه شیار اجرا می شود . اندازه ها از M7 bis M 68 یک دسته معلق و چهار شیار دارند .
نشانه ها و علائم زیر استفاده می شوند :
قلاویز  DIN 352 3S M4 6H -HSS
DIN 352  = بنیاد استاندارد آلمانی (قدیمی)
3S = مجموعه سه بخشی

4M = قانون استاندراد رزوه متریک   DIN 13 اندازه  4 mm
6H =  طبقه متغییر بر طبق  DIN 802 بخش   1
HSS =  گروه آلیاژی فولاد سرعت بالای  HSS

تعیین رزوه بخش 2

چهارشنبه, ۰۳. شهریور ۱۳۹۵

در بسیاری از موارد مصرف کننده با مشکل تعیین رزوه روبرو می شود .تعیین  رزوه بیرونی نسبتا با کمک کولیس و جدول سوراخ هسته  ساده است اما این کار برای رزوه داخلی مشکلتر می باشد . برای تعیین نسبتا سریع رزوه از اندازه های 20 میلیمتر به بالا می توان از کولیس تجاری برای رزوه داخلی مشخص شود . البته با این کار اجازه نداریم زاویه های کناری را تندازه بگیریم به طوری که تفاوت گذاری بین رزوه های اینچی امریکایی و انگلیسی به سختی ممکن است . وقتی که نمیخواهید قطعه کار خراب شود  ، بدون هزینه های تکنیکی قابل توجه فقط اندازه گیری و تست کردن فاحش باقی می ماند . به همین منظور مانند زیر پیش میرویم :

با ضلع های خارجی کولیس و یا ابزار های دیگر اندازه گیری اندازه هسته رزوه ها اندازه گرفته می شود . این اندازه باید با اندازه سوراخ هسته مته کاری  که در برش رزوه سوراخ کاری شده ، منطبق باشد . برای مثال ما یک قطر به اندازه 23 میلی متر را اندازه می گیریم :

قاعده کلی تعیین قطر سوراخ هسته این چنین است :

dk = D – P

(سوراخ هسته = اندازه اسمی – فاصله)
از آنجا بدست می آید :                        اندازه اسمی = سوراخ هسته – فاصله

برای رزوه های اینچی اینچنین معتبر است :
1اینچ برابر با 25.04 میلی متر می باشد ( به غیر از   (G, NPT, NPTF, Rp, Rcو یک از رزوه های لوله )
>فاصله رزوه های اینچی می توان همزمان تغییر کند :
میلی متر= (1اینچ)/تعداد ورودی  25.4

اکنون یک سوراخ هسته مناسب را در جداول مربوط به سوراخ هسته جستجو می کنیم . در اینجا باید به این نکته توجه کرد که اجرای مته کاری سوراخ هسته به طور رایج کاملا مطابق با اطلاعات قبلی پیش نمی رود بلکه معمولا بزرگتر اجرا می شود .

http://www.lubero.de/index.php?article_id=13

بر طبق فرمول در جداول در این رابطه امکان وجود مثال های بیشتری وجود دارد .

M 24 x 1

M 25 x 2

G 5/8“ x 14 ورودی/اینچ ( > فاصله 1,81 mm)

در این نقطه به دلیل نکات نام برده شده در بالا فقط باید یک کولیس مناسب و یا یک قلاویز مناسب انتخاب شود ،در حالی که در آخرین مرتبه برای تست کردن فقط برش منطبق باید به کار برده شود . اینجا به دلیل اندازه های متغییر برش سوم با وجود انتخاب درست رزوه می توان بسته شود .

اشکال مختلف تراش داخلی

چهارشنبه, ۰۳. شهریور ۱۳۹۵


پروفیل های  رزوه قلاویز  به طور معمول گرد تراش داده نمی شوند بلکه با یک تراش داخلی دیده می شوند . تراش داخلی یک تراش آزادی است که که در هر اجرا در کل پروفیل رزوه می تواند امتداد پیدا کند یا با یک تراش گرد-پخ پهن آغاز می شوند  و یا در طرفین و قطر هسته صورت می پذیرد .
تراش داخلی عملیات برش را ساده می کند به طوری که تمام بدنه قطعه کار مورد اصطکاک قرار نمی گیرد ، بلکه فقط قسمت تراش گرد در برش قلاویز درگیر می شود . (برش –تراش داخلی )

ماشین برش رزوه

چهارشنبه, ۰۳. شهریور ۱۳۹۵

تعمیر رزوه-ویدئو

چهارشنبه, ۰۳. شهریور ۱۳۹۵

سطح بالای ویرایش قلاویز

چهارشنبه, ۰۳. شهریور ۱۳۹۵

بین رفتار سطح و پوشش سطح بایدتفاوت قائل شد . برای رفتار سطح ، فرایندهای زیر شمرده می شوند : نیترات ، سختی سطح قلاویز را افزایش می دهد . مقاومت فرسایشی افزایش می یابد ، و خواص سایشی . در برش بهبود می یابد . تبخیر شدن آهن یک رفتار تبخیری قلاویز است . مقاومت سایشی و اصطکاک کاهش می یابد .از جوش کاری سرد چشم پوشی می شود.

برای پوشش سطح فرایند های زیر شمرده می شوند :  فرایند تیتانیوم نیترات  (TNT) زمان زیادی است که مورد امتحان قرار گرفته است و طبق فرایند CVD  تهیه می شود . ( رسوب بخار ماده شیمیایی ) ، سختی بالا ، مقاومت کششی بالا ، چقرمگی خواص مورد انتظار هستند . تیتانیوم کاربو نیتریت، خواص زیر را نمایان می سازد : سختی بسیار بالا ، استحکام کششی بسیار بالا ، و یک توانایی گرمایشی نسبتا بالا .پوشش نیترات آلومین-(TICN) یومی تیتانیوم( TiAIN) در دمای بالا بارگذاری می شود و امکان سرد کردن کمتر به کار می رود و در برابر گرما بسیار مقاوم است .

زاویه تراشه

چهارشنبه, ۲۷. مرداد ۱۳۹۵

 

 

زاویه تراشه جریان تراشه قطعه کار را و به این ترتیب توانائی برش قلاویز را تعیین می کند . بنابراین روی خواص مکانیکی قطعه کار مورد نظر انجام شود . به همین دلیل دسته خاصی از قطعه کار ها که خواص مکانیکی یکسان و یا مشاهی دارند به یک گروه مجموعه قط کارها دساه بندی می شوند. زاویه تراشه قلاویز می تواند با خواص قطعه کار منطبق شود. برای سازماندهی بهتر قلاویز به یک گروه از قطعه کارها ماشین قلاویز زت با توانایی بالا با رنگ ها مشخص می شوند که هر کدام برای سازماندهی یک گروه از قطعه کارها هستند . از این رو برای تولید کننده ها هنوز یک واحد ورودی سیستماتیک  یکپارچه  و یا استاندارد وجود ندارد . علائم زیر به کار برده می شو ند

قرمز = فولاد آب دیده

آبی = فولاد ضد

زرد  = آلومینیوم ، تراشه طولانی

سفید  = چدن

شکل دهنده رزوه

چهارشنبه, ۲۷. مرداد ۱۳۹۵

 

با شکل دهنده رزوه ،رزوه داخلی بدون تراشه توسط شکل دهی سرد تولید می شود . پیش نیاز این کار قابلیت تغییر شکل سرد قطعه کار است . توسط

لبه ها مواد به کناره ها فشرده شده و به حالت یک رزوه شکل پیدا می کند . به این ترتیب تراشه ای بوجود نمی آید و سطح قطعه کار سیقلی خواهد ، ویرایش سریع البته اندازه ها تنگتر و گشتاور بالاتر ازبرش رزوه است .